ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ VIỄN THÔNG HƯNG YÊN NHIỆM KỲ 2015 - 2020

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đ/c Lê Trí Viễn – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh, các đ/c trong Ban Thường vụ, trưởng các Ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông Hưng Yên, lãnh đạo Bưu điện tỉnh Hưng Yên cùng toàn thể 183 đảng viên của Đảng bộ Viễn thông Hưng Yên.

Báo cáo chính trị do BCH Đảng bộ khóa VII trình trước Đại hội đánh giá: Nhiệm kỳ 2015 – 2020 Đảng bộ Viễn thông Hưng Yên đã lãnh đạo đợn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đặt ra trong Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2010 – 2015 đều hoàn thành vượt mức: Tổng doanh thu 5 năm đạt: 1.777 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 15,8 %/năm, hàng năm đều hoàn thành xuất sắc kế hoạch doanh Tập đoàn BCVT giao; chủ động cân đối thu chi tài chính và đảm bảo hoạt động kinh doanh có lãi; đóng góp cho thu ngân sách của tỉnh 5 năm đạt: 108,329 tỷ đồng; trích nộp về Tập đoàn đạt: 1.008,88 tỷ đồng; năng suất lao động bình quân đạt 876,55 triệu đồng/người/năm; tạo việc làm và thu nhập ổn định cho gần 400 CBCNV với thu nhập bình quân đầu người đạt 81,78 triệu đồng/người/năm; tập trung mọi nguồn lực đầu tư đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, hiện đại hóa trang thiết bị, hạ tầng mạng lưới thông tin liên lạc đảm bảo năng lực cung cấp dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ, hạ giá thành sản phẩm; đảm bảo yêu cầu thông tin liên lạc phục vụ sự chỉ đạo của Cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương và phục vụ nhu cầu sử dụng dịch vụ của nhân dân trong tỉnh, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

 

Là Đảng bộ lớn trực thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp với 19 Chi bộ trực thuộc và 183 đảng viên, trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ đã triển khai đầy đủ và cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng bộ cấp trên, đưa nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống góp phần đẩy mạnh hoạt động SXKD; triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về  tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ; chú trọng đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng tốt yêu cầu công tác trong thời buổi cạnh tranh, hội nhập. Công tác xây dựng Đảng luôn được Đảng bộ coi trọng trên cả 3 mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức, gắn kết tốt giữa công tác xây dựng Đảng bộ, Chi bộ với nhiệm vụ SXKD, vì vậy, trong nhiệm kỳ qua, 5 năm liền Đảng bộ Viễn thông Hưng Yên đều được Đảng ủy Khối doanh nghiệp công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh; 100% Chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 80 % Chi bộ được xếp loại trong sạch vững mạnh, không có Chi bộ yếu kém, trên 90 % đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng bộ đã phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, là hạt nhân chính trị lãnh đạo chuyên môn, các tổ chức đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặt ra: 5 năm liền Viễn thông hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch SXKD Tập đoàn giao được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, hàng năm được Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh, Tập đoàn BCVT Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc. Năm 2014 được UBND tỉnh tôn vinh là 1 trong 10 doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh.

Với khí thế và quyết tâm cao, Đại hội đã thống nhất ra Nghị quyết và phương châm hành động để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020: Giữ vững danh hiệu “ Đảng bộ trong sạch vững mạnh” xứng đáng là hạt nhân chính trị lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao ; doanh thu hàng năm đạt và vượt từ 1 % kế hoạch Tập đoàn giao trở lên; đảm bảo lợi nhuận trong kinh doanh, hoàn thành chỉ tiêu về chênh lệch thu chi Tập đoàn giao; năng suất lao động bình quân hàng năm tăng trưởng từ 10 % trở lên; tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 100 % CBCNV; hoàn thành tốt các nghĩa vụ về trích nộp ngân sách Nhà nước tại địa phương và Tập đoàn.

Đại hội đã bầu ra BCH Đảng bộ Viễn thông Hưng Yên gồm 15 đ/c, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh lần thứ II gồm 6 đ/c. Đ/c Trần Quốc Hưng – Giám đốc Viễn thông Hưng Yên tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy khóa VII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 với số phiếu cao.

 Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đ/c Lê Trí Viễn – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh đánh giá cao kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viễn thông Hưng Yên lần thứ VI đề ra, công tác chuẩn bị Đại hội đã được Đảng bộ triển khai hết sức công phu và kỹ lưỡng. Đồng thời nhấn mạnh: Nhiệm vụ nhiệm kỳ tới đặt ra hết sức nặng nề, bởi lẽ kinh doanh dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin trong thời gian tới tiếp tục đương đầu với sức ép cạnh tranh hết sức khốc liệt, song với truyền thống và nỗ lực vượt khó, sự táo bạo và quyết đoán của tập thể Đảng ủy cùng các giải pháp đưa ra với sự quyết tâm cao, “trên dưới đồng lòng” của tập thể lãnh đạo và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ , tập thể Đảng ủy và từng đ/c ủy viên BCH Đảng bộ khóa VII cần khai thác tối đa nội lực sẵn có, phát huy tinh thần trách nhiệm, tiên phong, duy trì tốt truyền thống đoàn kết nội bộ, chung sức, đồng lòng lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra, đưa Viễn thông Hưng Yên lớn mạnh toàn diện và phát triển ổn định, xứng đáng với tầm vóc là doanh nghiệp tiêu biểu hàng đầu của tỉnh, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế xã hội địa phương và xây dựng Tập đoàn lớn mạnh, xứng tầm với danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới do Đảng và Nhà nước phong tặng.

 

 Nguyễn Hồng Long